Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘موضوع فیش های حقوقی ماجرای دزدی های کلان گذشته را پاک نمی کند’

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران می گوید پرونده مدیران با حقوق های بالا فقط مختص قوه مجریه نیست و سایر نهاد ها و سازمانها هم پرونده های مشابهی دارند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران می گوید پرونده مدیران با حقوق های بالا فقط مختص قوه مجریه نیست و سایر نهاد ها و سازمانها هم پرونده های مشابهی دارند.