Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چگونه شکلک‌ها (اموجی‌ها)، زبان و ارتباطات انسانی را متحول کردند

در سال ۱۹۸۲ اسکات فالمان از ترکیب سه علامت کیبورد، شکلک )-: را در متنی استفاده کرد و شاید خود او هم نمی‌دانست که در آینده‌ای نچندان دور، شکلک‌ها تا این حد در ارتباطات انسانی نقش بازی خواهند کرد.
در سال ۱۹۸۲ اسکات فالمان از ترکیب سه علامت کیبورد، شکلک )-: را در متنی استفاده کرد و شاید خود او هم نمی‌دانست که در آینده‌ای نچندان دور، شکلک‌ها تا این حد در ارتباطات انسانی نقش بازی خواهند کرد.