Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گزیده سخنان رییس جمهوری در جمع پر شور مردم استان کرمانشاه

رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه، با تشریح برنامه‌های گسترده دولت برای رونق و آبادانی استان کرمانشاه تصریح کرد: دولت یازدهم بالاترین سرمایه‌گذاری را برای مهار آب و رونق کشاورزی و دامداری غرب کشور اختصاص داده است.
رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه، با تشریح برنامه‌های گسترده دولت برای رونق و آبادانی استان کرمانشاه تصریح کرد: دولت یازدهم بالاترین سرمایه‌گذاری را برای مهار آب و رونق کشاورزی و دامداری غرب کشور اختصاص داده است.