Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران؛ بعد از کودتای ترکیه، بازگشت به فیش حقوقی مدیران

روزنامه های با چاپ عکس هایی در صفحه اول خود که نشان می دهد مردم کرمانشاه استقبال گسترده ای از رییس دولت کرده اند به انعکاس این سفر پرداخته اند.
روزنامه های با چاپ عکس هایی در صفحه اول خود که نشان می دهد مردم کرمانشاه استقبال گسترده ای از رییس دولت کرده اند به انعکاس این سفر پرداخته اند.