Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

صادق لاریجانی: در قوه قضاییه حقوق‌های نامتعارف نداریم

صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران با نفی وجود “حقوق های نامتعارف” در این دستگاه گفت: “نباید بگوییم که همه قوا در این مساله مشترکند.” حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز تاکید کرده بود که مساله حقوق های نامتعارف مربوط به “همه نهادهای عمومی” است.
صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران با نفی وجود “حقوق های نامتعارف” در این دستگاه گفت: “نباید بگوییم که همه قوا در این مساله مشترکند.” حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز تاکید کرده بود که مساله حقوق های نامتعارف مربوط به “همه نهادهای عمومی” است.