Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چهارصد روستای سیستان و بلوچستان زیر شن و ماسه

استان سیستان و بلوچستان با باد و غبار بیگانه نیست. ولی اینکه ۴۰۰ روستا زیر غبار مدفون شود، کمتر سابقه داشته. البته توصیفی که رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران به کار برده. در هر صورت زوزه بادهای ۱۲۰ روزه امسال برای مسئولان هشدار دهنده بوده.
استان سیستان و بلوچستان با باد و غبار بیگانه نیست. ولی اینکه ۴۰۰ روستا زیر غبار مدفون شود، کمتر سابقه داشته. البته توصیفی که رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران به کار برده. در هر صورت زوزه بادهای ۱۲۰ روزه امسال برای مسئولان هشدار دهنده بوده.