Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تلاش مخالفان ترامپ در گردهمایی جمهوری‌خواهان ناکام ماند

در گردهمایی ملی حزب جمهوری خواه که در شهر کلیولند آمریکا در جریان است نمایندگان مخالف دونالد ترامپ نتوانسته اند روند نامزدی رسمی او از سوی حزب را سد کنند.
در گردهمایی ملی حزب جمهوری خواه که در شهر کلیولند آمریکا در جریان است نمایندگان مخالف دونالد ترامپ نتوانسته اند روند نامزدی رسمی او از سوی حزب را سد کنند.