Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جوان افغان مهاجم به مسافران قطار در آلمان ‘طرفدار داعش بود’

مقامات آلمانی می‌گویند که در محل سکونت جوان پناهنده افغان که با تبر و چاقو مسافران قطاری را در این کشور مورد حمله قرار داد پرچم دست‌ساز داعش یافت شده است. این فرد چند نفر را زخمی کرد و خود نیز به ضرب گلوله ماموران پلیس آلمان از پای درآمد.
مقامات آلمانی می‌گویند که در محل سکونت جوان پناهنده افغان که با تبر و چاقو مسافران قطاری را در این کشور مورد حمله قرار داد پرچم دست‌ساز داعش یافت شده است. این فرد چند نفر را زخمی کرد و خود نیز به ضرب گلوله ماموران پلیس آلمان از پای درآمد.