Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دادستان کل ایران از دولت خواست فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان را تحویل دهد

دادستان کل ایران از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی خواسته است که فهرست دریافت کنندگان حقوق‌های کلان را در اختیار دادستانی قرار دهد. این درخواست ممکن است نشانه قصد قوه قضائیه برای تعقیب قضایی دریافت‌کنندگان “حقوق‌های نامتعارف” باشد.
دادستان کل ایران از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی خواسته است که فهرست دریافت کنندگان حقوق‌های کلان را در اختیار دادستانی قرار دهد. این درخواست ممکن است نشانه قصد قوه قضائیه برای تعقیب قضایی دریافت‌کنندگان “حقوق‌های نامتعارف” باشد.