Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دونالد ترامپ نامزدی حزب جمهوری خواه را به دست آورد

آقای ترامپ نوشت “نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده افتخار خیلی بزرگی است. من سخت کار خواهم کرد و هرگز شما را مایوس نخواهم کرد. اول آمریکا!”
آقای ترامپ نوشت “نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده افتخار خیلی بزرگی است. من سخت کار خواهم کرد و هرگز شما را مایوس نخواهم کرد. اول آمریکا!”