Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زنانی که دنیا را اداره می‌کنند

اگر هیلاری کلینتون، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برنده شود، تعداد زنانی که دارای یکی از مهمترین و پرمسؤلیت‌ترین شغل‌ها در جهان هستند به پنج نفر خواهد رسید.
اگر هیلاری کلینتون، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برنده شود، تعداد زنانی که دارای یکی از مهمترین و پرمسؤلیت‌ترین شغل‌ها در جهان هستند به پنج نفر خواهد رسید.