Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مدیر عامل پیشین بانک ملت توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد

گزارشها از ایران حاکی است که علی رستگار سرخه‌ای، مدیر پیشین بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. آقای رستگار سرخه ای یکی از مدیرانی توصیف شده که در جریان افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و بانکی از سمت خود استعفا کرده بود.
گزارشها از ایران حاکی است که علی رستگار سرخه‌ای، مدیر پیشین بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. آقای رستگار سرخه ای یکی از مدیرانی توصیف شده که در جریان افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و بانکی از سمت خود استعفا کرده بود.