Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نیروهای عراقی به موصل نزدیک می شوند

در عراق نبرد با داعش ادامه دارد. نیروهای عراقی اخیرا پیشروی‌های قابل توجهی داشته اند. ماه گذشته فلوجه را آزاد کردند و حالا دارند به موصل بزرگترین شهر عراق که در تصرف شبه نظامیان است نزدیک می شوند.
در عراق نبرد با داعش ادامه دارد. نیروهای عراقی اخیرا پیشروی‌های قابل توجهی داشته اند. ماه گذشته فلوجه را آزاد کردند و حالا دارند به موصل بزرگترین شهر عراق که در تصرف شبه نظامیان است نزدیک می شوند.