Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پیام ورزشکاران ایرانی در المپیک و پارالمپیک، «صلح، دوستی و همزیستی» است/ ورزش نماد قدرت، فعالیت و نشاط یک ملت در صحنه‌های بین المللی است/ بزرگترین ظلم به ملت مایوس کردن و بزرگترین خدمت، هدیه دادن امید است/ تاکید بر تداوم حمایت دولت از گسترش ورزش همگانی و قهرمانی

رییس جمهوری در مراسم بدرقه کاروان ورزشی المپیک و پاراالمپیک ریو، موفقیت ورزشکاران کشورمان را در این دور از رقابت‌ها باعث تقویت غرور ملی و امید و نشاط در جامعه برشمرد و تاکید کرد که پیام ورزشکاران ایرانی در المپیک و پارالمپیک برای جهانیان، «صلح، دوستی و همزیستی» و برای ملت ایران آفریدن امید و نشاط است.
رییس جمهوری در مراسم بدرقه کاروان ورزشی المپیک و پاراالمپیک ریو، موفقیت ورزشکاران کشورمان را در این دور از رقابت‌ها باعث تقویت غرور ملی و امید و نشاط در جامعه برشمرد و تاکید کرد که پیام ورزشکاران ایرانی در المپیک و پارالمپیک برای جهانیان، «صلح، دوستی و همزیستی» و برای ملت ایران آفریدن امید و نشاط است.