Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

احزاب مخالف از اقدامات دولت ترکیه پس از کودتا انتقاد کردند

رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان ترکیه گفته دولت نباید پارلمان را از تصمیم‌گیری‌ها کنار بگذارد و یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها هم گفته: ‘شان ما مردم ترکیه نه این است که تحت حاکمیت کودتاچیان باشیم، نه حاکمیت رژیم‌های ضددموکراتیک.’
رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان ترکیه گفته دولت نباید پارلمان را از تصمیم‌گیری‌ها کنار بگذارد و یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها هم گفته: ‘شان ما مردم ترکیه نه این است که تحت حاکمیت کودتاچیان باشیم، نه حاکمیت رژیم‌های ضددموکراتیک.’