Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعتراض مجدد ازبکستان به ساخت نیروگاه جنجال‌برانگیز در تاجیکستان

شوکت میرضیایف، نخست‌وزیر ازبکستان، با ارسال نامه‌ای به همتای تاجیکستانی خود از توافق تازه مقامات تاجیک با یک شرکت ایتالیایی برای بنیاد نیروگاه جنجال‌برانگیز “راغون” در جنوب تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است.
شوکت میرضیایف، نخست‌وزیر ازبکستان، با ارسال نامه‌ای به همتای تاجیکستانی خود از توافق تازه مقامات تاجیک با یک شرکت ایتالیایی برای بنیاد نیروگاه جنجال‌برانگیز “راغون” در جنوب تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است.