Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حکم محرومیت ورزشکاران دو و میدانی روسیه از حضور در المپیک پابرجا ماند

دیوان داوری ورزش درخواست کمیته المپیک روسیه و ۶۸ ورزشکار این کشور برای لغو ممنوعیت شرکت دو و میدانی روسیه در المپیک ریو را رد کرد.
دیوان داوری ورزش درخواست کمیته المپیک روسیه و ۶۸ ورزشکار این کشور برای لغو ممنوعیت شرکت دو و میدانی روسیه در المپیک ریو را رد کرد.