Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

درگیری‌ها در شمال فرانسه بر سر مرگ جوان سیاه‌پوست ادامه دارد

درگیری‌ها در شهر بُمُون-سور-اُوآز فرانسه برای دومین شب متوالی ادامه داشته است. درگیری‌ها پس از مرگ مرد جوان سیاهپوستی که در پاسگاه پلیس بود، آغاز شد. معترضان به سوی پلیس کوکتل مولوتف پرتاب کردند.
درگیری‌ها در شهر بُمُون-سور-اُوآز فرانسه برای دومین شب متوالی ادامه داشته است. درگیری‌ها پس از مرگ مرد جوان سیاهپوستی که در پاسگاه پلیس بود، آغاز شد. معترضان به سوی پلیس کوکتل مولوتف پرتاب کردند.