Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

یک ایرانی در آلمان به جرم جاسوسی به زندان محکوم شد

دادگاهی در برلین یک ایرانی را به جرم جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به دو سال و چهار ماه زندان محکوم کرده است. این فرد متهم بود که ماه‌ها علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران جاسوسی کرده است.
دادگاهی در برلین یک ایرانی را به جرم جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به دو سال و چهار ماه زندان محکوم کرده است. این فرد متهم بود که ماه‌ها علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران جاسوسی کرده است.