Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پوکمون؛ انقلابی در سرگرمی و حتی شاید تجارت

در هفته های گذشته با وقوع حوادث مهم سیاسی و اجتماعی، شاید کمتر کسی فکر می کرد که در گوشه دیگری از دنیا یک بازی کامپیوتری با استفاده از واقعیت افزوده به یکی از خبرسازترین سوژه‌های دنیای تکنولوژی تبدیل شود.
در هفته های گذشته با وقوع حوادث مهم سیاسی و اجتماعی، شاید کمتر کسی فکر می کرد که در گوشه دیگری از دنیا یک بازی کامپیوتری با استفاده از واقعیت افزوده به یکی از خبرسازترین سوژه‌های دنیای تکنولوژی تبدیل شود.