Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جشنواره آوینیون؛ حضور تئاتر ایران پس از هفتاد سال

هفتادمین دوره جشنواره آوینیون که در کنار ادینبورگ، بزرگ ترین جشنواره هنرهای نمایشی جهان محسوب می شود.
هفتادمین دوره جشنواره آوینیون که در کنار ادینبورگ، بزرگ ترین جشنواره هنرهای نمایشی جهان محسوب می شود.