Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟

در این گزارش به پنج زمینه پرداخته شده که آقای ترامپ در باره آنها مواضعی متفاوت با خط مشی جمهوری‌خواه‌ها اتخاذ کرده است. تاثیر مواضع ترامپ بر حزب چه بوده؟ و چقدر احتمال دارد که این برنامه‌ها اصلا عملی شوند؟
در این گزارش به پنج زمینه پرداخته شده که آقای ترامپ در باره آنها مواضعی متفاوت با خط مشی جمهوری‌خواه‌ها اتخاذ کرده است. تاثیر مواضع ترامپ بر حزب چه بوده؟ و چقدر احتمال دارد که این برنامه‌ها اصلا عملی شوند؟