Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘نیمی از ایرانیان’ عضو شبکه‌های اینترنتی هستند

یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرده است که بیش از نیمی از مردم ایران عضو شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هستند و کاربران ایرانی به طور میانگین بین ۵ تا ۹ ساعت در روز از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرده است که بیش از نیمی از مردم ایران عضو شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هستند و کاربران ایرانی به طور میانگین بین ۵ تا ۹ ساعت در روز از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.