Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بازی پوکمون؛ من را در خرابه‌های سوریه پیدا کنید

چندی پیش یک هنرمند سوری با استفاده از شهرت این بازی، عکس کودکان جنگ‌زده سوری را سوژه کارهای خود قرار داد در حالی که انیمیشن‌های پوکمون این کودکان غم‌زده را همراهی می‌کردند.
چندی پیش یک هنرمند سوری با استفاده از شهرت این بازی، عکس کودکان جنگ‌زده سوری را سوژه کارهای خود قرار داد در حالی که انیمیشن‌های پوکمون این کودکان غم‌زده را همراهی می‌کردند.