Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تظاهرات بزرگ دموکراسی‌خواهی در ترکیه به دعوت حزب مخالف

ده ها هزار نفر در یک راهپیمایی دموکراسی‌خواهی در استانبول برای محکوم کردن کودتای نافرجام اخیر شرکت کرده اند. رهبر حزب مخالف سی‌اچ‌پی گفت که “دموکراسی پیروز شد!” اما همچنین علیه خطر استبداد هشدار داد.
ده ها هزار نفر در یک راهپیمایی دموکراسی‌خواهی در استانبول برای محکوم کردن کودتای نافرجام اخیر شرکت کرده اند. رهبر حزب مخالف سی‌اچ‌پی گفت که “دموکراسی پیروز شد!” اما همچنین علیه خطر استبداد هشدار داد.