Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های کابل؛ یکشنبه سوم اسد

روزنامه‌های امروز کابل بیشتر به انفجار دیروز، دوم اسد/ مرداد در میان تظاهرکنندگان در دهمزنگ کابل پردخته‌اند. این حادثه ۸۰ کشته و ۲۳۱ زخمی به جا گذاشت.
روزنامه‌های امروز کابل بیشتر به انفجار دیروز، دوم اسد/ مرداد در میان تظاهرکنندگان در دهمزنگ کابل پردخته‌اند. این حادثه ۸۰ کشته و ۲۳۱ زخمی به جا گذاشت.