Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ورزشکاران روسیه ممکن است به المپیک بروند

کمیته بین الملی المپیک، روسیه را از شرکت در المپیک ریو محروم نکرد و تصمیم گیری در مورد محرومیت ورزشکاران را به عهده فدراسیون های بین المللی رشته های مختلف هر رشته ورزشی گذاشت.
کمیته بین الملی المپیک، روسیه را از شرکت در المپیک ریو محروم نکرد و تصمیم گیری در مورد محرومیت ورزشکاران را به عهده فدراسیون های بین المللی رشته های مختلف هر رشته ورزشی گذاشت.