Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جمهوریخواهانی که از ترامپ حمایت نمی‌کنند

تد کروز به هیچ عنوان تنها عضو حزب جمهوری‌خواه نیست که قصد حمایت از دونالد ترامپ را ندارد. در این مطلب نگاهی می‌کنیم به جمهوری‌خواهان سرشناسی که حاضر به پیروی از مشی حزب نیستند.
تد کروز به هیچ عنوان تنها عضو حزب جمهوری‌خواه نیست که قصد حمایت از دونالد ترامپ را ندارد. در این مطلب نگاهی می‌کنیم به جمهوری‌خواهان سرشناسی که حاضر به پیروی از مشی حزب نیستند.