Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پناهجوی سوری ‘عامل انفجار شهر آنسباخ آلمان بود’

مقام های آلمانی می گویند که یک پناهجوی سوری که درخواست پناهندگی او رد شده بود با منفجر کردن بمبی در شهر آنسباخ در جنوب آلمان در نزدیکی نورمبرگ خود را کشته و ۱۲ نفر را زخمی کرده است. جراحات سه نفر جدی است.
مقام های آلمانی می گویند که یک پناهجوی سوری که درخواست پناهندگی او رد شده بود با منفجر کردن بمبی در شهر آنسباخ در جنوب آلمان در نزدیکی نورمبرگ خود را کشته و ۱۲ نفر را زخمی کرده است. جراحات سه نفر جدی است.