Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آلبوم عکس: شمع‌افروزی برای قربانیان همایش جنبش روشنایی

شماری از فرهنگیان با تجمع در کنار نماد قانون اساسی که در نزدیکی میدان روشنایی قرار دارد با افروختن شمع یاد و خاطره قربانیان دوم اسد/مرداد را گرامی داشتند. عکس ها را قدرت الله رجوی برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است.
شماری از فرهنگیان با تجمع در کنار نماد قانون اساسی که در نزدیکی میدان روشنایی قرار دارد با افروختن شمع یاد و خاطره قربانیان دوم اسد/مرداد را گرامی داشتند. عکس ها را قدرت الله رجوی برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است.