Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بیماری در آلمان یک پزشک را کشت و خودکشی کرد

بیماری در یک بیمارستان دانشگاهی در شهر برلین پزشکی را با گلوله بشدت زخمی کرد و بعد خود را کشت. پزشک مذکور در اثر جراحت درگذشت. پلیس آلمان این حادثه را تأیید و اعلام کرده که هیچ نشانه‌ای از تروریستی بودن این حمله در دست نیست.
بیماری در یک بیمارستان دانشگاهی در شهر برلین پزشکی را با گلوله بشدت زخمی کرد و بعد خود را کشت. پزشک مذکور در اثر جراحت درگذشت. پلیس آلمان این حادثه را تأیید و اعلام کرده که هیچ نشانه‌ای از تروریستی بودن این حمله در دست نیست.