Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ترامپ یا کلینتون؛ کدام برای آمریکا و جهان بهتر است؟

شما فکر می‌کنید ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود یا کلینتون و چرا؟ آمریکای تحت رهبری ترامپ با کلینتون چه تفاوت‌هایی دارد؟ رویکرد ترامپ و کلینتون را نسبت به ایران و افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شما فکر می‌کنید ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود یا کلینتون و چرا؟ آمریکای تحت رهبری ترامپ با کلینتون چه تفاوت‌هایی دارد؟ رویکرد ترامپ و کلینتون را نسبت به ایران و افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟