Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دیلما روسف در افتتاحیه المپیک برزیل شرکت نمی‌کند

دیلما روسف، رئیس جمهوری تعلیق شده برزیل، گفته در مراسم افتتاحیه المپیک ریو شرکت نخواهد کرد چرا که نمی‌خواهد در ردیف دوم و پایین‌تر از رئیس جمهوری موقت این کشور قرار بگیرد.
دیلما روسف، رئیس جمهوری تعلیق شده برزیل، گفته در مراسم افتتاحیه المپیک ریو شرکت نخواهد کرد چرا که نمی‌خواهد در ردیف دوم و پایین‌تر از رئیس جمهوری موقت این کشور قرار بگیرد.