Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مردان ایرانی در یک قرن اخیر بیش از همه قد کشیده‌اند

بر اساس تحقیقی که در امپریال کالج لندن انجام شده‌، مردان ایرانی در یک قرن اخیر به طور متوسط ۱۶.۵ سانتی‌متر افزایش قد داشته‌اند که بیشترین افزایش قد مردان در دنیا محسوب می‌شود.
بر اساس تحقیقی که در امپریال کالج لندن انجام شده‌، مردان ایرانی در یک قرن اخیر به طور متوسط ۱۶.۵ سانتی‌متر افزایش قد داشته‌اند که بیشترین افزایش قد مردان در دنیا محسوب می‌شود.