Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نگرانی از ‘تخریب’ یکی از بزرگترین معابد بوداییان در چین

تخریب بخشی از یک معبد قدیمی بوداییان در جنوب چین با واکنش فعالان بودایی روبه‌رو شده که دولت را متهم به تلاش برای کمرنگ کردن نقش این معبد در رواج آموزه‌های بودایی کرده‌اند. دولت چین اما می‌گوید در تلاش برای بازسازی و مرمت معبد است.
تخریب بخشی از یک معبد قدیمی بوداییان در جنوب چین با واکنش فعالان بودایی روبه‌رو شده که دولت را متهم به تلاش برای کمرنگ کردن نقش این معبد در رواج آموزه‌های بودایی کرده‌اند. دولت چین اما می‌گوید در تلاش برای بازسازی و مرمت معبد است.