Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘پوکمون گو’ چطور اینترنت را فتح کرد؟

در حالی که رسانه‌ها خبر از انفجار و استعفای سیاستمداران، کشمکش رهبران و آشفتگی‌ بازار می‌‌دادند، یک بازی موبایلی که باید با آن به شکار هیولاها رفت، در اینترنت غوغا به پا کرده است.پوکمون گو که که مخلوطی از بازی‌ و واقعیت است به موفقیت بزرگی‌ دست یافته.
در حالی که رسانه‌ها خبر از انفجار و استعفای سیاستمداران، کشمکش رهبران و آشفتگی‌ بازار می‌‌دادند، یک بازی موبایلی که باید با آن به شکار هیولاها رفت، در اینترنت غوغا به پا کرده است.پوکمون گو که که مخلوطی از بازی‌ و واقعیت است به موفقیت بزرگی‌ دست یافته.