Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آلبوم عکس: مراسم بزرگداشت کشیش کشته شده به دست داعش در فرانسه

جمعی از مردم و مقامات فرانسه در مراسم دعا برای ژاک امل کشیش فرانسوی که دیروز در کلیسای سنت اتین دو رووره به دست یکی از افراد مرتبط با داعش به قتل رسید. این مراسم، امروز در کلیسایی در روئن در منطقه نرماندی برگزار شد.
جمعی از مردم و مقامات فرانسه در مراسم دعا برای ژاک امل کشیش فرانسوی که دیروز در کلیسای سنت اتین دو رووره به دست یکی از افراد مرتبط با داعش به قتل رسید. این مراسم، امروز در کلیسایی در روئن در منطقه نرماندی برگزار شد.