Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعتراضات تبریز و ارومیه؛ ‘دو نفر بازداشت شده‌اند’

بنا به گزارش‌ها چند نفر در اعتراضات تبریز و ارومیه بازداشت شدند که دو نفر از آنها هنوز در بازداشت هستند. چاپ بخشی بازنویسی‌شده از شاهنامه در یک روزنامه محلی که در آن جنگجویی ایرانی با مضامین تحقیرآمیز قومیتی رجزخوانی می‌کند، انتقادهای گسترده‌ای ایجاد کرد.
بنا به گزارش‌ها چند نفر در اعتراضات تبریز و ارومیه بازداشت شدند که دو نفر از آنها هنوز در بازداشت هستند. چاپ بخشی بازنویسی‌شده از شاهنامه در یک روزنامه محلی که در آن جنگجویی ایرانی با مضامین تحقیرآمیز قومیتی رجزخوانی می‌کند، انتقادهای گسترده‌ای ایجاد کرد.