Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه وطن امروز به دلیل ‘بدهی و پس گرفتن ملک وقفی’ منتشر نشد

روزنامه وطن امروز به دلیل برخی اختلافات منتشر نشده است. این روزنامه دلیل این وضعیت را “اخلال ماموران یک نهاد” عنوان کرده اما ایرنا می‌گوید وطن امروز به موسسه مطبوعاتی ایران بدهکار است و سازمان اوقاف هم می‌خواهد ملک وقفی در اختیار این روزنامه را پس بگیرد.
روزنامه وطن امروز به دلیل برخی اختلافات منتشر نشده است. این روزنامه دلیل این وضعیت را “اخلال ماموران یک نهاد” عنوان کرده اما ایرنا می‌گوید وطن امروز به موسسه مطبوعاتی ایران بدهکار است و سازمان اوقاف هم می‌خواهد ملک وقفی در اختیار این روزنامه را پس بگیرد.