Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ترامپ چگونه از نگرانی‌های مردم آمریکا استفاده می‌‌کند؟

دونالد ترامپ می‌‌گوید آمریکا در “موقعیتی بحرانی‌” قرار دارد و او تنها کسی است که می تواند کشور را از این شرایط نجات دهد. رای‌دهندگانی که ترسیده‌اند چگونه واکنش نشان خواهند داد؟
دونالد ترامپ می‌‌گوید آمریکا در “موقعیتی بحرانی‌” قرار دارد و او تنها کسی است که می تواند کشور را از این شرایط نجات دهد. رای‌دهندگانی که ترسیده‌اند چگونه واکنش نشان خواهند داد؟