Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روسیه و سوریه در حلب ‘مسیرهای امن انسانی باز می‌کنند’

روسیه می‌گوید با همراهی دولت سوریه چند مسیر امن برای خروج از حلب باز می‌کند تا غیرنظامیان و شورشیانی که قصد تسلیم شدن دارند، خارج شوند. هم‌زمان رئیس جمهور سوریه فرمان عفو تازه‌ای برای شورشیانی که سلاح خود را زمین بگذارند صادر کرده است.
روسیه می‌گوید با همراهی دولت سوریه چند مسیر امن برای خروج از حلب باز می‌کند تا غیرنظامیان و شورشیانی که قصد تسلیم شدن دارند، خارج شوند. هم‌زمان رئیس جمهور سوریه فرمان عفو تازه‌ای برای شورشیانی که سلاح خود را زمین بگذارند صادر کرده است.