Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روسیه و چین مانور دریایی مشترک برگزار می‌کنند

چین اعلام کرده است که حدود دو ماه دیگر با همکاری روسیه مانوری در آب‌های دریای جنوبی چین برگزار می‌کند. این منطقه‌ای است که چین با همسایگانش در مورد آن اختلاف مرزی دارد.
چین اعلام کرده است که حدود دو ماه دیگر با همکاری روسیه مانوری در آب‌های دریای جنوبی چین برگزار می‌کند. این منطقه‌ای است که چین با همسایگانش در مورد آن اختلاف مرزی دارد.