Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

لباس رژه کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو، نظرات شما

درباره لباس های تازه طراحی شده چه فکر می کنید؟ به نظر شما لباس تیم ملی ایران چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟‌ چه نمادها و نشانه هایی باید در آن به کار گرفته شود؟
درباره لباس های تازه طراحی شده چه فکر می کنید؟ به نظر شما لباس تیم ملی ایران چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟‌ چه نمادها و نشانه هایی باید در آن به کار گرفته شود؟