Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

لباس کاروان ایران در المپیک ریو ‘نهایی شد’

مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک ایران از نهایی شدن طراحی لباس‌ کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو خبر داده است. نمونه‌هایی که پیشتر به عنوان لباس ورزشکاران ایرانی نمایش داده شده بود، با انتقاد گسترده روبرو شد.
مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک ایران از نهایی شدن طراحی لباس‌ کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو خبر داده است. نمونه‌هایی که پیشتر به عنوان لباس ورزشکاران ایرانی نمایش داده شده بود، با انتقاد گسترده روبرو شد.