Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نشست زمین در تخت جمشید؛ خطرناک برای آثار باستانی یا مردم؟

گزارش‌ها از ایران حاکی است که فرونشست زمین در نزدیکی تخت جمشید در طی روزهای اخیر سبب شد که مسئولان برای جلوگیری از آسیب به بازدیدکنندگان از این اثر تاریخی مجبور شدند فروچاله دروازه تخت جمشید را با “۵ کامیون بزرگ خاک پر کنند.”
گزارش‌ها از ایران حاکی است که فرونشست زمین در نزدیکی تخت جمشید در طی روزهای اخیر سبب شد که مسئولان برای جلوگیری از آسیب به بازدیدکنندگان از این اثر تاریخی مجبور شدند فروچاله دروازه تخت جمشید را با “۵ کامیون بزرگ خاک پر کنند.”