Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بانک‌های ایرانی ‘مجاز به معامله آزاد ارز می‌شوند’

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، می‌گوید که بانک‌های ایرانی از هفته دیگر می‌توانند آزادانه به معامله ارزهای خارجی بپردازند. او وعده داده است که تا پایان سال جاری خورشیدی نرخ ارز در ایران یکسان شود.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، می‌گوید که بانک‌های ایرانی از هفته دیگر می‌توانند آزادانه به معامله ارزهای خارجی بپردازند. او وعده داده است که تا پایان سال جاری خورشیدی نرخ ارز در ایران یکسان شود.