Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تشدید بحران غذا در ونزوئلا و بالا گرفتن انتقادات از مادورو

در ونزوئلا، کمبود مواد غذایی و جیره بندی زندگی را برای بسیاری سخت کرده است.
در ونزوئلا، کمبود مواد غذایی و جیره بندی زندگی را برای بسیاری سخت کرده است.