Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سازمان نجات کودکان: بزرگترین زایشگاه ادلب در سوریه بمباران شد

سازمان خیریه ‘نجات کودکان’ از بمباران یک زایشگاه در استان ادلب در سوریه خبر داده است. گزارش‌ها از تلفات شماری از بیماران و کارکنان این زایشگاه حکایت دارد. بخش‌های وسیعی از استان ادلب در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه است.
سازمان خیریه ‘نجات کودکان’ از بمباران یک زایشگاه در استان ادلب در سوریه خبر داده است. گزارش‌ها از تلفات شماری از بیماران و کارکنان این زایشگاه حکایت دارد. بخش‌های وسیعی از استان ادلب در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه است.