Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘سه نقطه‌ای’ که تیتر یالثارات شد

هفته‌نامه یالثارات با درج عکس تعدادی از زوج‌های شرکت کننده در جشن سینمایی حافظ، مردانی را که اجازه می‌دهند زنانشان “بدحجاب” باشند، “بی‌غیرت” خوانده است. این اقدام انتقادات هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.
هفته‌نامه یالثارات با درج عکس تعدادی از زوج‌های شرکت کننده در جشن سینمایی حافظ، مردانی را که اجازه می‌دهند زنانشان “بدحجاب” باشند، “بی‌غیرت” خوانده است. این اقدام انتقادات هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.