Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

موج ‘جنبش روشنایی’ در توییتر

هواداران ‘جنبش روشنایی’ کارزار توییتری یا به گفته خود آنان ‘طوفان توییتری’ راه انداختند. هدف آنها اعمال فشار بر دولت و بیان اهداف و دیدگاه جنبش اعلام شده‌است. حدود هشت هزار نفر، ۲۸۵ هزار توییت با این هشتگ منتشر کردند.
هواداران ‘جنبش روشنایی’ کارزار توییتری یا به گفته خود آنان ‘طوفان توییتری’ راه انداختند. هدف آنها اعمال فشار بر دولت و بیان اهداف و دیدگاه جنبش اعلام شده‌است. حدود هشت هزار نفر، ۲۸۵ هزار توییت با این هشتگ منتشر کردند.